Περί της ανάγκης διορισμού του δεύτερου φύλακα-Εργασίες γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Τίρυνθα