Αίτημα απαλλαγής φύλακα αρχαιοτήτων από τις αγγαρείες της γερμανικής κατοχής