Βιβλιογραφικές σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Αποσπάσματα από βιβλιογραφικές πηγές"

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Γερμανικά | Γαλλικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 8. Επαγγελματικά τεκμήρια
 9. Άργος
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 5 σελίδες ; 10 εκ. x 14,5 εκ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο