Ηραίον Άργους

Heraion of Argos (Αγγλική)

  1. Τοπόσημο/Ιστορικό κτήριο
  2. Ελληνικά
  3. Μνημεία
  4. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  5. Άργος
    • Ηραίον Άργους ονομάζεται ο ναός της Ήρας που βρίσκεται ανάμεσα στο Άργος και τις Μυκήνες, στην πανάρχαια Πρόσυμνα, στις πλαγιές του λόφου που λεγόταν Αετόβουνο ή Εύβοια. Ήταν ένα από τα σημαντικότατα ιερά αφιερωμένα στην Ήρα, την οποία ο Όμηρος αναφέρει ως "Αργεία"[1][2]

      Wikipedia