Πάλλας, Δημήτριος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1907
  4. Σαλαμίνα
  5. 1995
  6. Αθήνα
  7. Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας | Αρχαιολόγος
  8. Greek