1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας Χρίστου Ν. Πέτρου ως Επιμελητής Αρχαιοτήτων Α΄τάξης [1937-01-23]
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)