Συλλυπητήριο έγγραφον παρά του Υπουργείου Παιδείας