Αρβανίτικες κατάρες, ευχές, όρκοι και χαιρετισμοί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Σημειώσεις λαογραφίας Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Αρβανίτικες κατάρες, ευχές, όρκοι και χαιρετισμοί"
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)