1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Λόγος Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Εκδρομαί ανά την Αττικήν"
  3. pdf
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)