Πρακτικά ΙΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : 18-22 Νοεμβρίου 2015 - Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2018

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
 5. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 6. Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2018
 7. Καλύβια
 8. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 9. 829 σ. ; 24 εκ.
 10. 978-960-98550-5-1
 11. 938.911
 12. 938.911 ΕΠΙ