Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Χρονολόγιο σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας" [1917-1921]

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10009
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 1917-1921 [1917-1921 Φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο] | 1921-1923 [1921-1923 Φοίτηση στο Ελληνικό Σχολείο Κερατέας] | 1923-1927 [1923-1927 Φοίτηση στο Γυμνάσιο] | September 1927 [Σεπτέμβριος 1927 Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο] | 06 June 1932 [6 Ιουνίου 1932 Αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο] | 28 April 1934 [28 Απριλίου 1934 Απόκτηση Παιδαγωγικού Ενδεικτικού] | 1934 [1934 Διορισμός ως καθηγητής] | 12 March 1936 [12 Μαρτίου 1936 Διορισμός σε επιτροπή]
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο