Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς καθηγητή με θέμα "Κατάργηση Γυμνασίου Κορωπίου" [1931-12]

 1. Physical-item (letter)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ5.Φ10015
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. December 1931
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Κορωπί
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο