1. Ψηφιακό τεκμήριο (Επιστολή)
  2. Επιστολές φίλων προς τον Χ. Πέτρου-Μεσογείτη [1938-05-12]
  3. pdf
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)