Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1954
  4. Θεσσαλονίκη
  5. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
  6. Αγγλικά
  7. Μητροπόλη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς