1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη για τον όρο "οικών"
  3. pdf
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)