Φωτογραφία εκμαγείου δακτυλιόλιθου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία εκμαγείου δακτυλιόλιθου
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)