Αρχαιολογικά ευρήματα -- Μαρμάρινη πλάκα -- Επιγραφή

  1. Θεματική επικεφαλίδα (Απεικόνιση)