Επιγραφή Αστρακών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία επιγραφής Αστρακών
  3. jpg
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)