Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Καλύβια Αττικής 5-8 Νοέμβρη 1987 - Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1988

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....)
 5. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 6. Καλύβια: Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1988
 7. Καλύβια
 8. Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων
 9. 563 σελίδες ; 24 εκατοστά
 10. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα
 11. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 12. 938.911
 13. Τ.Ι 938.911 ΕΠΙ