1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Οικονομολόγος
  4. Ελληνικά