1. Έννοια (αντικείμενα)
  2. Δαχτυλίδια (Ελληνική)
  3. Ελληνικά