1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Μεταγραφή ποιήματος παλαιού χειρογράφου με τίτλο "Θλιβερά της κριτής θρινολογίματα"
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)