1. Έκδοση
  2. Ανάτυπο
  3. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  4. Χρ.Ν. Πέτρου - Μεσογείτου
  5. Αθήνα, 1940
  6. Αθήνα
  7. 33 σ. ; 24 εκ.
  8. Ανατύπωσις εκ του αφιερώματος εις Κωνσταντίνον Άμαντον