Φωτογραφία από το μάζεμα της ελιάς Νοέμβρη 1968 [1968]

  1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Εικόνα
  3. 1968
  4. Καλύβια
  5. Αρχειακά τεκμήρια
  6. 1968
  7. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
  8. Κόλλιας, Βασίλης Αθανασίου
    • Πρωτότυπο