1. Φυσικό τεκμήριο (Αντικείμενο)
  2. Αντικείμενο
    • Πρωτότυπο