Οι Αρβανίτες της Αττικής - Αθήνα;Ιωάννινα: Εκδόσεις Δωδώνη-Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1984

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Γέροντας, Αλέξανδρος Ηρ. (....-1953)
 4. Γέροντας, Δημήτριος Α. (1913-1998)
 5. Αλέξανδρου Ηρ. Γέροντα
 6. Αθήνα, Ιωάννινα [Γιάννινα]: Εκδόσεις Δωδώνη, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1984
 7. Αθήνα | Ιωάννινα
 8. Εκδόσεις Δωδώνη | Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
 9. 57 σελίδες ; 24 εκατοστά
 10. Περιέχει ευρετήριο
 11. 306.08
 12. Τ.Ι 306 ΓΕΡ