1. Ελληνικά
  2. Αίγυπτος
  3. 2--6216
    • πρωτεύουσα της Αιγύπτου