Καμπούρογλου, Ευάγγελος [Συγγραφέας]. Οι απολιθωμένες ακτογραμμές (beachrocks) Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και Λαγονησίου και η σημασία τους στη γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής κατά το ολόκαινο