1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. 1989
  4. Ελληνικά
  5. Vanderpool, Eugene | Δήμος Κεφαλής | Μεταλλουργία | Γεωμορφολογία -- Λαγονήσι | Γεωμορφολογία -- Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου | Μεσόγεια -- Ιστορία -- Μυκηναϊκή Περίοδος | Σπηλαιολογία -- Ανατολική Αττική | Πάνειο Όρος (Πανί) | Λαύριο -- Απεργίες | Μακρόνησος -- Μεταλλεία | Οικογένεια -- Ανατολική Αττική | Γαμήλια έθιμα και τελετές -- Ανατολική Αττική | Προίκα -- Ανατολική Αττική | Μεσόγεια -- Ιστορία -- 1821 | Σωτηρίου, Δ. Κώστας | Μουσεία -- Λαύριο
  6. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
  7. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
  8. Μεσογείτες
  9. 938.911
  10. Παυλόπουλος, Κοσμάς [Συγγραφέας]. Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στον παράκτιο χώρο της ΝΑ. Αττικής, από Κακή Θάλασσα μέχρι τον Όρμο της Αναβύσσου (πρώτα αποτελέσματα) | Πέτρος Θέμελης [Συγγραφέας]. Χρυσή ταινία από την Ανάβυσσο | Αλεξάκης, Ελευθέριος Π. [Συγγραφέας]. Οικογένεια και μεταβίβαση της περιουσίας στους Αλβανόφωνους της ΝΑ Αττικής - Λαυρεωτικής (1850 - 1940) | Καμπούρογλου, Ευάγγελος [Συγγραφέας]. Οι απολιθωμένες ακτογραμμές (beachrocks) Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και Λαγονησίου και η σημασία τους στη γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής κατά το ολόκαινο | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. [Συγγραφέας]. Το Πάνειο της Αναφλύστου | Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. [Συγγραφέας]. Οι θερινές διακοπές των Μεσογειτών κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα | Βεκρής, Λευτέρης [Συγγραφέας]. Μεσογείτες αγωνιστές του 21': μια αρχειακή έρευνα