Καμπούρογλου, Ευάγγελος [Συγγραφέας]. Οι απολιθωμένες ακτογραμμές (beachrocks) Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και Λαγονησίου και η σημασία τους στη γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής κατά το ολόκαινο

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. Βιβλιογραφικές πηγές για τα Καλύβια
  3. 1989
  4. Ελληνικά
  5. Γεωμορφολογία
  6. Καμπούρογλου, Ευάγγελος
  7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  8. Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου | Άγιος Νικόλαος Λαγονησίου | Λαγονήσι
  9. Απολιθωμένες ακτογραμμές (beachrocks)
  10. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής