Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Λαύρειο Αττικής, 13-16 Απριλίου 2000 - Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 5. Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2008
 6. Καλύβια
 7. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 8. 700 σ. ; 24 εκ.
 9. 978-960-98550-0-6
 10. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 11. 938.911
 12. Τ.Ι 938.911 ΕΠΙ