Στρατιώτης

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά
  3. Χωριό -- Στρατιώτης | Ιταλικό αεροπλάνο -- Συντρίμμια -- Στρατιώτης | Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. -- Στρατιώτης -- Έφιππος | Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. -- Στρατιώτης
  4. Μπερτζέκος, Γεώργιος (1803-18..;) | Αλεπού, Θανάσης Γιάννη (1795-18..;) | Περτζέκος, Κόλιας Μήτρου (1792-1827) | Βλάχος, Αναγνώστης (1784-18..;) | Βλάχος, Ανδρίκος (1799-18..;) | Βλάχος, Πέτρος (1800-18..;) | Βρετός, Αναστάσιος (1787-18..;) | Βρετός, Ιωάννης Αναστ. (1801-18..;) | Βρετός, Κωνσταντίνος Σπυρ. | Βρετός, Μήτρος Στάμου | Βρετός, Χρήστος Κωνσταντίνου | Γαβριήλ, Α. Γ. (1801-18..;) | Γαβριήλ, Μήτρος (1794-18..;) | Γαβρίλης, Πέτρος | Γεωργίου, Συμεών (1801-18..;) | Αλεπούς, Νικ. Γεωργ. | Γκίκας, Λουκάς (1800-18..;) | Δημάσκος, Αργύρης Κυριάκου (1801-18..;) | Δημάσκος, Γιαννάκης Δ. | Δημάσκος, Γιάννης Κυριάκου (1797-18..;) | Δημάσκος, Μήτρος (1796-1826) | Δημάσκος, Μήτρος Αν. | Δημάσκος, Δημήτριος Ν. | Δημάσκος, Δήμος Γιάννη (1801-18..;) | Δημάσκος, Θανάσης Κυριάκου (1796-18..;) | Δημητρέσης, Κωνσταντίνος (1794-18..;) | Καλιατζής, Κώτζος | Βρετός, Μιχαήλ (1801-18..;) | Καλογράνης, Γιαννακός | Καλογέρου, Θανάσης Δημητράκη (1798-18..;) | Καπετάνιος, Σπύρος | Καπνός, Γιάννης (1812-18..;) | Κατάρας, Γεώργιος | Καράμπελας, Σπύρος | Κατάρας, Σπύρος | Κατζανδρής, Αναστάσιος Ν. | Γκίκας, Σταμάτης Κωνσταντή (1796-18..;) | Γκίκας, Νικόλαος Κ. (1807-18..;) | Κατζανδρής, Γιαννάκης (1770-18..;) | Κατζετρής, Γεώργιος Μήτρου (1792-18..;) | Κατσαρός, Αναγνώστης (1806-18..;) | Κιούσης, Κωνσταντίνος Νικ. (1808-18..;) | Κοσμάς, Α. | Κοσμά, Κώτζιος Αναστάση (1803-18..;) | Κουντούρη, Δρίτζος Κωνσταντή (1801-18..;) | Κουντουριώτης, Δημητράκης | Κουντουριώτης, Πανούσης | Λάζαρος, Αθανάσιος | Κότος, Γιαννάκης Μήτρου (1792-18..;) | Λαζάρου, Αναγνώστης Κωνσταντίνου (1799-18..;) | Λαζάρου, Ιωάννης | Λάμπρου, Γεώργιος | Λάμπρου, Σπύρος | Κότου, Αναστάσης | Κατσανδρής, Θανάσης Μήτρου (1802-18..;) | Βρετός, Σωτήρης | Λέκκας, Γιώργης Αντ. (1759-1826) | Λέκκας, Σωτήριος | Λέκκας, Αθανάσιος | Λέκκας, Παΐσιος (17..;-1826) | Λυγκούρης, Παναγής Παύλου (1805-18..;) | Λυγκούρης, Παναγής Γιάννη | Μαρίνης, Γεωργάκης (1798-18..;) | Μαρίνης, Δημήτριος Δ. | Μαρίνης, Ν. Α. | Μαρίνης, Νικόλαος Μ. (1788-18..;) | Μαρίνης, Σπύρος Γεωργ. | Μίχας, Γιάννης Αθαν. | Μόσχος, Γεώργιος | Μουστακάτος, Πανούσης | Μουστακάτος, Χριστόδουλος (1797-18..;) | Μπισαράκη, Μήτρος Μιχάλη (1797-18..;) | Μπουρδούμπας, Γιάννης (1787-18..;) | Μπούτζης, Γιάννης | Μπούτζης, Κωνσταντής | Μπουρδούμπας, Θεόδωρος (1799-18..;) | Μυτούση, Σπύρος Θανάση (1784-18..;) | Νίκας, Αναγνώστης | Νίκας, Αναστάσης Ιωάν. | Νίκας, Αναστάσης | Νίκας, Γιάννης | Νίκας, Δημήτριος Γ. | Νίκας, Μήτρος Ι. | Νίκας, Νικόλαος | Ντέντε, Αναγνώστης | Ντέτες, Νικόλαος | Ντέντες, Χριστόδουλος (1784-18..;) | Ντούρος, Μήτρος (1788-18..;) | Ντούρος, Σιδέρης | Παγώνας, Ι. | Παγώνας, Νικόλαος | Παπαναστάσης, Παναγής (1796-18..;) | Παπαναστάσης, Μιχάλης (1802-18..;) | Παπαχρήστου, Αναστάσιος | Πηγάδας, Σταμάτης | Γκίκας, Δημήτριος (17..;-1827) | Πόγκας, Χρήστος (18..;-1827) | Γκίκας, Γιάννης (17..;-1827) | Ρουμπέσης, Γεώργιος | Ρωμέσης, Γεώργιος (1798-18..;) | Ρωμέσης, Στάμος | Σταμάτη, Γεώργιος Κυριάκου (1799-18..;) | Σουρλατζή, Θανάσης (1796-18..;) | Σταμάτης, Ιερεύς | Σταματίου, Αναστάσιος | Σταματίου, Κωνσταντής | Σταύρου, Γιάννης (1803-18..;) | Σταύρου, Σιδέρης | Στριφτός, Μήτρος | Στουραΐτης, Νικόλαος | Στριφτός, Ιωάννης | Σωτήρης, Σπύρος | Τζαμαλής, Γεώργιος (1801-18..;) | Τζαμαλής, Γιάννης | Τζαμαλής, Κωνσταντής Κυριάκου (1793-18..;) | Τζανόζης, Ιωάννης | Τζανόζης, Αργυρός | Μπισαράκη, Μήτρος Γιαννάκη (1804-18..;) | Τσεβάς, Σπύρος Γιάννη (1799-18..;) | Παπά, Κωνσταντή Γεωργάκη (1802-18..;) | Τζακανίκα, Νικολός | Τζελέπης, Σπύρος Δήμα (1797-18..;) | Τζίτζιφας, Σπύρος | Τριβέλας, Άγγελος (1803-18..;) | Τουρβέλας, Αναστάσιος | Τουρβέλης, Γιάννης Α. | Τριβέλας, Γιάννης Ν. | Τριβέλας, Μιχαλής Α. | Τριβέλας, Μίχος Νικολάου (1798-18..;) | Φιλιππής, Σπύρος | Φυτάς, Αναστάσης | Φυτά, Γεώργιος Δήμα (1804-18..;) | Φυτάς, Νικόλαος | Φυτάς, Χαράλαμπος Δ. (1801-18..;) | Φυτάς, Σιδέρης (1807-18..;) | Χατζής, Μήτρος Ιωάν. (1804-18..;) | Χατζής, Γεώργιος Μήτρου | Χατζηπέτρος, Δημητράκης | Χατζησπύρου, Αναγνώστης | Χατζησπύρου, Δ. | Χατζησπύρου, Μήτρος (1800-18..;) | Χατζησπύρου, Στάμος