1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Υπομοίραρχος
  4. Στρατιωτικός
  5. Ελληνικά
  6. Ελλάδα. Β' Σώμα Στρατού. IX Μεραρχία - II Γραφείο