1. Οργανισμός
  2. Ένοπλες δυνάμεις
  3. Δεύτερο Σώμα Στρατού.Ένατη Μεραρχία. Λόχος Στρατηγείου
  4. 17 Αυγούστου 1913
  5. 29 Νοεμβρίου 2013
  6. Αθήνα
  7. Πάτρα
    • Το Β΄ Σώμα Στρατού (Β΄ ΣΣ) ήταν σχηματισμός του Ελληνικού Στρατού. Ιδρύθηκε το 1913, έλαβε μέρος σε όλους τους πολέμους που ακολούθησαν στην Ελλάδα. Από το 1998 το σώμα λειτουργούσε ως στρατηγική εφεδρεία και περιελάμβανε τις ειδικές δυνάμεις και την αεροπορία στρατού, καθώς και μηχανοκίνητο πεζικό. Καταργήθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 2013. ⟶ Wikipedia