Φωτογραφία με τα Καλύβια από τους πρόποδες του Πάνειου όρους

Photo of Kalyvia from the feet of Mount Panion, named after Panas the ancient Greek god (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Εικόνα
  3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
  4. 1920-1930
  5. Πάνειο Όρος (Πανί)
  6. Αρχειακά τεκμήρια
  7. Καλύβια
  8. Μιχάλη, Αικατερίνη Σωτ.
    • Αντίγραφο
  9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.18
  10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)