1. Φυσικό τεκμήριο (Έργο τέχνης 2D)
  2. Εικόνα
  3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
  4. Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο
  5. Νοέμβριος 1991
  6. Κολοκούσης, Θ.
  7. Έργο τέχνης
  8. Καλύβια
  9. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων [Κάτοχος]
    • Πρωτότυπο