Φωτογραφία ψαροκάικου στην περιοχή Πούντα στα δυτικά του Αγίου Νικολάου

Photo of fishing boat in Pounta in the west of St. Nicholas (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1928
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Πούντα
 7. Δημητρίου, Ιωάννης Σπ. (1910-1978)
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.23
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)