Αρχιτεκτονικό σχέδιο (αρχικό) με θέμα "Η πρόσοψη του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου"