Ορλάνδος, Αναστάσιος (1897-1979)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 4. 23 Δεκεμβρίου 1887
 5. Αθήνα
 6. 06 Οκτωβρίου 1979
 7. Αθήνα
 8. Έλληνας
 9. Καθηγητής Πανεπιστημίου
 10. Αρχαιολογία - Αρχιτεκτονική
 11. Ακαδημία Αθήνων