Φωτογραφία του αρχιτεκτονικού σχεδίου της πρόσοψης του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο αρχικό σχέδιο του Α. Κ. Ορλάνδου

Photo of the architectural design of the front of the Annunciation church in the rough draught by A. K. Orlandos (Αγγλική)