Φωτογραφία του αρχιτεκτονικού σχεδίου της βόρειας πλευράς του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο αρχικό σχέδιο του Α. Κ. Ορλάνδου

Photo of the architectural design of the north side of the Annunciation church in the rough draught by A. K. Orlandos (Αγγλική)