Φωτογραφία μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου (που) χορεύουν στις πρώτες γυμναστικές επιδείξεις

Photo of schoolgirls dancing in their first gymnastics demostration (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1951
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Κόλλια, Βασιλική Ισιδ.
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.53
 9. Χορός
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)