Φωτογραφία από γυμναστικές επιδείξεις στο Δημοτικό Σχολείο

Photo of gymnastics demostration in Primary School (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1954
 5. 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. Κοντογιάννης, Γεώργιος Ι.
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.54
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)