Φωτογραφία της Μαρίας Ιωάννου (Φέτση) με τα εγγόνια της Γιώργο, Σταμάτη και Κώστα Ισιδ. Ιωάννου

Photo of Maria Ioannou (Fetsi) and her grandchildren George, Stamatis and Costas Isid. Ioannou (Αγγλική)