Οικογενειακή φωτογραφία των (από αριστερά) Ανθούλα Μιχάλη-Αγγέλου, Γεωργίου και Βασιλικής Αγγελου

A family photo of (from left to right) Anthoula Michali-Angelou, Georgios and Vasiliki Angelou (Αγγλική)