Φωτογραφία Άννας Νικ. Χριστοδούλου με τον αδερφό της Ιωάννη Καρελιώτη

Photo of Anna Nich. Christodoulou with her brother Ioannis Kareliotis (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1939
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Δημακοπούλου - Χριστοδούλου, Ελένη
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.63
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)