Φωτογραφία με τίτλο "Στη γειτονιά"

Photo titled "In the neighbourhood (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1950
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Κόλλιας, Σωτήρης Αθανασίου (1930-2020)
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.79
  • Η σειρά των απεικονοζομένων είναι από αριστερά προς τα δεξιά

 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)