1. Έννοια
  2. Μπακάλης [Ισοδύναμος όρος]
  3. Ελληνικά