Σούστα

  1. Έννοια (αντικείμενα)
  2. Μεταφορικό μέσο
  3. Ελληνικά
    • Η άμαξα είναι όχημα με τροχούς, που έλκεται από ένα ή περισσότερα ζώα και χρησιμεύει για τη μεταφορά ανθρώπων (τα παλιότερα χρόνια) και πραγμάτων. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα είδη άμαξας: το άρμα, το χειραμάξι, το κάρο, η βοϊδάμαξα, η καρότσαη σούστα, ο αραμπάς, το αλετροπόδι κλπ. Κατά το πρόσφατο παρελθόν και μέχρι το τέλος της 10ετίας ΄60, πολλές φορές, όταν λέγαμε άμαξα, εννοείτο συνήθως το μεγάλο αυτοκίνητο, ενώ μετά άρχισε να επικρατεί σε όλα τα μεγέθη η σημερινή ονομασία αμάξι, που τότε αφορούσε μόνο τα μικρά αυτοκίνητα.

      Wikipedia