Φωτογραφία με τίτλο "Και κουβαλούσαν το μελόγλυκο καρπό στους ώμους πάνω κοπέλες χαρούμενες μες σε πλεχτά καλάθια"

Photo titled "And carrying the honeysweet fruit on the shoulders, mirthful lasses in woven baskets" (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1958
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Πέτρου, Αναστ. Κ.
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.95
  • Ο τίτλος της φωτογραφίας είναι μετάφραση των στίχων (Σ, 561-572) της Ιλιάδας του Ομήρου, από τους Καζαντζάκη-Κακριδή, 1962.
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)