1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1958
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Πέτρου, Αναστ. Κ.
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.95
  • Ο τίτλος της φωτογραφίας είναι μετάφραση των στίχων (Σ, 561-572) της Ιλιάδας του Ομήρου, από τους Καζαντζάκη-Κακριδή, 1962.
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)